Кызмат

Кызмат

Wheel & Castor Guide

Кыскача түшүндүрмө: Дөңгөлөктөр жана дөңгөлөктөр жөнүндө негизги билимдер жана техникалык терминдер.

Кантип туура кастор тандоо керек

 Кантип туура кастор кармагычты тандоо керек

 Кастордун фитингтери

 Айлануучу касторду чогултуу боюнча 5 кеңеш

 Касторлорду колдонуу боюнча жалпы көрсөтмөлөр

 Эмеректерди кантип сактоо керек